Servicii

Bitech Company ofera servicii si solutii de avangarda care maresc eficienza si optimizeaza procesele de afaceri prin aplicarea celor mai avansate tehnologii.

Contact Center Inbound

Serviciile de Asistență Clienți sunt furnizate pe baza contactului încheiat de clientul final, folosind diferite tehnologii puse la dispoziție de Client: telefon, fax, e-mail, sms,…

Aparțin acestei categorii toate activitățile de asistență a clientului, cu obiectivul de a-l satisface, oferindu-i răspunsuri adecvate la solicitările, cerințele și întrebările formulate, eliminând timpii de așteptare si minimizând ineficientele.

Customer Care: este o activitate fundamentală de relaționare cu clientul final. Presupune intervenții în mod proactiv și eficient, în diferitele probleme ce intervin pe parcurs, garantând satisfacția maximă a clientului dar și fidelizarea acestuia.

Oferim servicii excelente grație echipei noastre de profesioniști specializați in furnizarea de informații în legătură cu orice problemă cu care s-ar putea confrunta interlocutorul nostru.

servizi-inbound23

Contact Center OutBound

Procedura de recuperare de creanțe “extrajudiciară” permite evitarea creșterii costurilor și timpilor prin mijloace legale, dar presupune cooperarea debitorului. Compania noastră va încerca să convină cu debitorul un plan de rambursare, prin intermediul scrisorilor si al solicitărilor telefonice.

Bitech Company srl acționează în baza unui plan bine stabilit:

1. Scrisori de solicitare: se somează debitorul la plata sumei datorate (indicând suma datorată, dobânda și penalitățile), informându-l totodată că dosarul său va fi încredinţat unei societăți specializate în recuperarea creanțelor.

2. Solicitarea telefonică: operatorul va solicita telefonic efectuarea plății (și prin fax, sms, si/sau e-mai), încercând sa rezolve eventualele contestații. Gestiunea recuperării creanțelor e asigurată de consultanții noștri telefonici care sunt instruiți, în vederea dezvoltării abilităților personale și profesionale, de către cei mai buni experți în comunicare și aspecte juridice.

Acest serviciu se desfăşoară în diverse etape de intervenţie, în funcție de vechimea, tipul și natura creanței.

Bitech Company Srl deține sistemul complet pentru definirea, administrarea și raportarea campaniilor de teleselling, telemarketing și gestionare a rezervărilor.

– Oferim clienților profesionalism și experiență, două elemente necesare și indispensabile în domeniul marketing-ului si vânzărilor la distanță.

– Activitățile sunt efectuate în funcţie de tipologia de produse sau servicii care vor fi propuse.

Personalul responsabil pentru Teleselling este pregătit, in colaborare cu societatea – client, pentru a asigura eficiența maximă a fiecărui contact.

– Activitățile de Teleselling pot fi asociate și cu alte activități, precum telemarketing si/sau mailing, premergătoare contactului telefonic.

– Telemarketing-ul este un instrument eficient de promovare al societăților si al produselor lor, fiind orientat direct către categoria țintă de referință și având feed-back imediat.

– Exigentele pieții actuale necesită operațiuni deosebite, pentru începerea unei afaceri noi, lansarea unui nou produs sau serviciu.

– Consultanții noștri de marketing pot urmări pas cu pas dezvoltarea proiectului personalizat al fiecărui client, pe baza unui studiu de piață amănunțit, care comportă colectarea de date de la toate societățile importante.

– Funcționalitatea imediată a fiecărui studiu și posibilitatea de a lucra pe eșantioane de dimensiuni mari se numără printre avantajele oferite de colaborarea cu Bitech Company Srl.

– Întreaga activitate este prelucrată statistic prin sisteme foarte avansate gestionate online prin rețeaua noastră Extranet.

Servicii avansate de Data Entry şi Back Office oferite in principal pentru societăți sau entități care au nevoie sa administreze cantități mari de informații intr-un timp scurt.

Aceasta activitate, cu ajutorul suporturilor tehnologice avansate, constă într-un proces de muncă articulat, al cărui obiectiv este transformarea informaţiilor, inclusiv a celor tipărite pe hârtie, în format electronic, rezultatul concretizându-se într-o bază de date cu posibilităţi de gestionare complexe şi profesionale.

Servicii de introducere de date, de la documente pe suport de hârtie pana la imagini, având un standard ridicat de siguranţă şi precizie, atât în preluare cat şi prelucrare.

De peste 10 ani dezvoltăm programe software interne care oferă mai multe niveluri de verificare, cu emitere de rapoarte de control.

Securitatea datelor este garantată de un sistem cu acces restrâns si monitorizat prin ansambluri de procese de backup (restaurare si recuperare documente) si mirroring (sincronizarea datelor). Introducerea informaţiilor în bazele de date poate fi făcută atât online, cat şi prin proceduri stand alone.

servizi-outbound34

Procentaj

meta-chart-2